За контакти: +359 876 43 21 21
Направи резервация
Общи условия

Общи условия за настаняванеи предоставяне на допълнителни услуги в Резиденция Лазурен бряг

 

 

Тези общи условия (ОУ), подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено до всички предоставяни от Резиденция Лазурен бряг услуги,  включително и за резервации направени чрез http://www.burgasresidences.com , тур агенти, туроператори и партньори на Резиденцията. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез мобилни устройства, на място, по имейл или по телефон. Заявявайки резервация за настаняване и/или  предоставяне на допълнителна услуга в Резиденция Лазурен бряг и разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт, независимо в коя платформа, включително и тези на тур агенти, туроператори и партньори на Резидецията  (наричани оттук нататък "уеб сайт"), Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу.

 

Настоящите ОУ се прилагат за всички резервации за настаняване и/или  предоставяне на допълнителна услуга в Резиденция Лазурен бряг, както и за всички посетители в материалната база на Резиденцията, независимо дали са отправили резервация за настаняване или предоставяне на услуга.

 

Тези ОУ, както и предоставената онлайн услуга за резервации на помещения за настаняване („услуга”), се притежават и управляват от „Резиденция Бургас – Лазурен бряг“ ЕООД (наричано от тук нататък ,,нас“ ,,ние“ или ,,наш“, или „Резиденция/та“ )

 

Нашите услуги са на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина не Ви е разрешено да препродавате, да създавате deep-link („дълбока връзка” - пускане на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница), да копирате, наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате на каквато и да била информация, текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашия уеб сайт, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели, без изричното съгласие на Резиденцията.

 

Цени и гаранция за най-добра цена

Цените на нашия сайт http://www.burgasresidences.com  са силно конкурентни и са с включено ДДС и всички други такси и данъци и (могат да се променят в зависимост от данъчните промени и вътрешни разпоредби на управата на хотела), освен ако не е посочено друго на нашия уеб сайт или в имейла с потвърждението на резервацията.

В някои случаи на нашия уеб сайт са показани по-ниски цени за определен тип настаняване. Въпреки това, за тези определени от Резиденцията цени, могат да важат специални ограничения и условия, свързани с възможността за анулиране или относно начините за възстановяване на стойността на резервацията. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно описанието на стаята и съответната цена за подобни ограничения и условия.

Очевидни грешки на уеб сайта ни (включително печатни) не са обвързващи.

 

Всички специални оферти са специално обозначени.

 

Таксуване

Ние не добавяме допълнителни (резервационни) такси към цената на стаята и не таксуваме личната Ви кредитна/дебитна карта, тъй като Вие плащате директно на виртуалния ПОС терминал на Банката, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Резиденцията.

 

Кредитна карта /банков трансфер с кредитна карта/ при резервации на http://www.burgasresidences.com

Ние не изискваме данни от кредитната Ви или дебитна карта, за да гарантираме Вашата резервация. Нашата система Ви препраща към виртуален ПОС терминал на УниКредит Булбанк, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Резиденцията (наричана в настоящите ОУ Банката), след като сте потвърдили желаната от Вас услуга на уеб сайта и Вие изпращате сами информацията от кредитната Ви или дебитна карта директно към УниКредит Булбанк, която осъществява предплащането. За да бъде Вашата резервация завършена и потвърдена е необходимо предплащането на пълната стойност на потвърдените от Вас услуги на уеб сайта ни /освен ако друго не е рекламирано и договорено на уеб сайта ни/ или осигуряване на достатъчни средства по нея, или представяне на данни на валидна кредитна /дебитна карта, в зависимост от условията по конкретната ценова тарифа.

За да бъде защитена и кодирана информацията от картата, когато я пращате до Бaнката те използват технологията  (PSIDSS). Приеманите карти са Maestro, MasterCard и Visa. Използвания виртуален ПОС терминал е 3D Secure и Verified by Visa

Моля запознайте се старателно с правилата и сроковете за анулация, възможността за възстановяване на средства, преди да направите резервация и завършите плащането. Моля имайте предвид, че понякога направената от Вас транзакция /превод на средства/ са без възможност за възстановяване.

Моля, проверете внимателно описанието на стаята относно подобни условия и ограничения преди да направите резервация.

Плащането се обработва по сигурен начин от трета страна (УниКредит Булбанк) и се прехвърля директно от Вашата банкова сметка в банковата сметка на резиденцията. Резиденция Лазурен бряг не прави, не приема и не обработва плащания    това става посредством виртуалния ПОС терминал на Банката.

В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба, което понякога може да е предмет на приспадане. Резиденция Лазурен бряг не влиза в разплащателни взаимоотношения с потребителя в момента на резервация на услуга, а прехвърля потребителя към система на Банката. Поради тази причина Резиденция Лазурен бряг не носи никаква отговорност , ако издателят на Вашата кредитна/дебитна карта, удържи средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт.

 

Заявка

 

С отправяне на заявка за резервация и потвърждаването й от Резиденцията, между нас и Вас възниква договор, който се регламентира от разписаното в настоящите ОУ, а в случай на празнини приложение намира относимото българско законодателство. 

 

За да направите резервация е необходимо да предоставите име, адрес и телефонен номер.

Преди да подадете Заявка за Резервация, отговорност на потребителя е да се запознае с Общите Условия за Резервация на „Резиденция Бургас – Лазурен бряг“ ЕООД.

Потребителят трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако той не приема Общите Условиязанастаняване и предоставяне на допълнителни услуги (ресторанти, СПА център) в Резиденция Лазурен бряг, заявката му няма да бъде разгледана.

Заявките за резервации за настаняване и/или услуги се извършват по един от изброените начини:

- на http://www.burgasresidences.com

 

- на тел. 00359 876 43 21 21

- По e-mail: info@burgasresidences.com

 - чрез туроператор, турагент или друг партньор

- на място в Резиденция Лазурен бряг

 

Оферта и Резервация 

Оферта се изготвя индивидуално при запитване. Офертата е валидна само за отправилия запитване клиент до срока указан в нея. Условията по офертата могат да се ползват от адресата й, само ако той я приеме в рамките на срока й на валидност и направи резервация за услугите посочени в нея. За резервациите по индивидуални оферти се прилагат настощите ОУ, освен ако в съответната оферта не са посочени други условия. Индивидуално изготвена оферта не е валидна за вече направени резервации.

За гарантирана се счита резервация (направена по всички възможни способи) за настаняване предварително предлатена на минимум 50 % от стойността на паушалната услуга /ако друго не е договорено между клиента и Резиденцята/ по банков път, с кредитна карта или в брой в Резиденция Лазурен бряг

Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация може да се заплати на място в резиденцията.

За резервации включващи период на настаняване по време на национални или международни празници, специални оферти или пакети изготвени от Хотела, за потвърдена се счита резервация предплатена на 100 % /сто процента/ от паушалната стойност на настаняването по банков път, с кредитна/дебитна карта или в брой.  

При дата на настаняване след по-малко от 24 часа, резервации се приемат само с предплащане.

За валидно плащане се счита сума постъпила в сметките на „Резиденция Бургас-Лазурен бряг“ ЕООД, предоставена валидна кредитна/дебитна карта или в брой на място. В случай на гарантиране на резервацията с кредитна/дебитна карта, Резиденцията има право да изиска плащане директно от банката – издател на кредитната карта.

Резиденцията си запазва правото на корекции в цени и условия и в случай, че Правителството на България промени настоящите такси или наложи други регулационни промени.

Настаняването в Резиденцията става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на клиента, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение или ваучер за настаняване.

АНУЛИРАНЕ на резервация

Общи правила за анулация:

Безплатна анулация: до 72 часа преди датата на настаняване;

Късна анулация: анулация по-късно от 72 часа преди датата на настаняване, таксува се 1-вата и 2-рата нощувка;

No-Show (неявяване на клиента на датата на настаняване/ползване на услуга) или напускане преди договореното: таксува се 1-вата и 2-рата нощувка;

 

Правила за анулация при специални оферти и условия:

Индивидуални правила за анулации; 

Резиденцията  не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия, отмяна на полети и непристигане поради влошени природни условия и други обстоятелства

 

 

 

Политика на пристигане и заминаване

Час на настаняване – след 14:00 ч. Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на пристигане.


Час на освобождаване – 12:00 ч.

 

Допълнителни услуги

Паркинг

  • 5.00 BGN / ден;

* Паркингът на резиденцията е неохраняем с денонощно видеонаблюдение. Резиденцията не носи отговорност за кражба на превозното средство и за нанесени му щети и липси от него. Автомобили с газова уредба не се допускат в подземния паркинг.

Политика за пушене

В съответствие с българското законодателство, Резиденция Лазурен бряг спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на резиденцията, в това число: стаи за гости, обществени площи и коридори. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 200.00 BGN, която всеки Гост, Клиент и Посетител на ГХП дава своето безусловно съгласие да бъде добавена към сметката на стаята или изискана от нарушителя лично. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението.

Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на резиденцията.

Благодарим Ви за спазването на Политиката за пушене.

Дрескод и общи правила за поведение

Дрескодът на всички обществени места на територията на резиденцията е официален. Гостите се допускат по бански костюми само в басейна на резиденцията. В съответствие с нашата приятна атмосфера, както и от съображения за сигурност, моля винаги носете дълги панталони в общите части на резиденцията.

Резиденцията си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. Вие носите отговорността да спазвате общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в Резиденцията. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, резиденцията си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

Политиката на резиденцията е да не се дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етнически произход или увреждане. От гостите и служителите се очаква да се придържат към тази политика и резиденцията си запазва правото да изведе от сградата всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика.

Всички разходи за нанесените материални щети на сградата се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени след предоставане на фактура от страна на Резиденцията.

Условия за закупуване и ползване на ваучери

Издаденият от Резиденция Лазурен бряг ваучер е поименен и не може да бъде продаван, даряван или на друго основание прехвърлян освен със изричното съгласие на издателя.

Ваучерът е валиден изключително за настаняване и за предоставяне на допълнителни услуги в Резиденция Лазурен бряг и за периода, както са указани и описани на лицевата му част.

Настаняване и ползване на допълнителни услуги в Резиденция Лазурен бряг се извършва само след предварителна резервация на конкретни дати за престой и представяне на оригинален ваучер. Закупуването на ваучер не гарантира резервация за определен период. Необходимо е да направите Вашата резервация на посочения във ваучера телефон.

При отправяне на краткосрочна резервация или пълен капацитет за конкретен период, Резиденция Лазурен бряг си запазва правото да откаже настаняване или предостяване на допълнителни услуги.

След изтичане на периода на валидност ваучерът не може да бъде подновяван или използван за настаняване и ползване на допълнителни услуги в Резиденция Лазурен бряг, нито се приемат каквито и да било претенции срещу неизползвани нощувки или допълнителни услуги по него.

При неизползване на ваучера, не по вина на издателя, не се дължи компенсаторно настаняване или ползване на допълнителни услуги, както и стойността му не се възстановява. 

Ваучерът или която и да е част от него, включително неизползвани нощувки и допълнителни услуги, не могат да бъдат конвентирани в пари или други материални облаги.

Издаденият от Резиденция Лазурен бряг  ваучер е документ на бенефициера, указан на лицевата му част. Единствено посоченото на него лице е отговорно за употребата и грижата за ваучера. Резиденция Лазурен бряг  не преиздава нов ваучер при кражба, загуба или повреда.

Закупуването и/или употребата на ваучера означава изрично съгласие с тези условия, както и с условията за настаняване и ползване на допълнителни услуги в Резиденция Лазурен бряг, указани на интернет адреса и на достъпните места в сградата. 

 

 

Ограничена отговорност

Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, ние носим отговорност само за директни щети, понесени, платени или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с предлаганите от нас услуги на уеб сайта, до размера на общата сума на вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение.

Въпреки това, нито ние, нито който и да е от нашите служители, директори, представители, или други въвлечени в създаването, спонсорирането, промотирането или с други думи заети с представянето на сайта и неговото съдържание, не носи отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба (1) или щети; (2) за никаква неточност, свързана с Виртуалния пос терминал на Банката (включително удържане на средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт); за извършените услуги (3), предлагани от Банката, за никакви (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (4), понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт; за никаква (персонална) травма, смърт, или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (5) претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, не спазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (напълно или частично) от виртуалния пос терминал на банката  (неговите служители, директори, агенти, представители или дистрибуторски компании); включително за никакви (дори и частични) форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

Резиденция Лазурен бряг не носи отговорност за услуги извън сградата, които клиентът е закупил индивидуално на място

Резиденция Лазурен бряг не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

Рекламации

Всички рекламации, свързани с качеството на предоставените от Резиденцията услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в резиденцията с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на резиденцията.

 

Защита на лични данни

Резиденция Лазурен бряг спазва строги правила и етични принципи при обработване на лични данни / в това число имена, адрес, вкл. Адрес на електронна поща, ЕГН, мобилен номер, номера на лични документи, банкови сметки /. Ние имаме задължението да обработваме личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. „Резиденция Бургас – Лазурен бряг“ ЕООД притежава Удостоверение за Администратор на Лични Данни с идентификационен номер: 411240, издаден от Комисията за Защита на Личните Данни на Република България. Ние събираме личните Ви данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработваме допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Ние поддържаме личните Ви данни във вид, който позволява да Ви идентифицираме за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които данните са ни нужни. Може да използваме данните, които Вие ни предоставяте, за да Ви уведомяваме за нови наши услуги и промоции. Ако не желаете да получавате информация за услугите ни, моля да ни уведомите. 

С приемането на настоящите ОУ Вие се съгласявате „Резиденция Бургас – Лазурен бряг“ ЕООД да съхранява и обработва личните Ви данни, включително такива съхранявани на видеозаписи, снети чрез технически средства за наблюдение и давате свободната си воля да бъдете заснеман/а чрез постоянно видеонаблюдение в общите помещения на Резиденция Лазурен бряг – гр. Бургас (без стаи, тоалетни и конферентни зали), съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Права върху интелектуалната собственост

Софтуерът, необходим за извършването на нашите услуги или наличен за използване на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашия уеб сайт, са собственост на Резиденция Лазурен бряг, освен ако не е посочено друго.

Резиденция Лазурен бряг притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на) интерфейса (вкл. инфраструктурата) на  интернет страницата, на която е предоставена услугата (включително оценките от гостите и превода на съдържанието) и Вие нямате право да копирате, (hyper-/deep) препращате, публикувате, насърчавате, продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.

 

Разни

Тези ОУ и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват в съответствие с българското законодателство и всички спорове, произтичащи от тези общи правила и условия и нашите услуги, следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища на територията на България.

Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската.

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза следва да бъде изпълнявана в максимална степен, позволена от закона, а Вие се съгласявате да приемете подобен ефект, като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, с оглед на съдържанието и целите на тези правила и условия.

 

СПА Център

 

СПА центърът работи по най-високи световни стандарти. Ние не правим компромиси с качеството и така осигурявме едно цялостно СПА преживяване.

Молим нашите клиенти да спазват общоприетия спа етикет.

 

Запазване на час

Моля предварително си запазете най-подходящия час за Вашата процедура.

 

Предварителната резервация Ви гарантира, че ще получите желаната терапия в най-удобното за Вас време. Моля, уведомете при записването си, ако страдате от високо кръвно налягане, алергия, разширени вени или друго заболяване или ако сте бременна. Тази информация ще даде възможност на нашия персонал да Ви предложи най-подходящата за Вас Спа терапия или процедура. Ако имате предпочитание към мъж или жена терапевт, уточнете го.

Тук е и мястото да се информирате за неустойките, които дължите ако откажете Вашата терапия.


Спазване на запазения час.

Уважаеми клиенти, ние ценим точността, затова Ви молим да идвате в центъра минимум 10 минути преди Вашия час, а новите клиенти, на които предстои процедура за първи път – минимум 15 минути по-рано, за да попълнят анкетен лист и да разговарят с терапевта.

                               ● При закъснение от 15 мин. се намалява времетраенето на процедурата за сметка на клиента.

                               ● Резервация за избрана от Вас терапия се отказава поне 24 часа предварително.

                               ● При неотменена резервация, 50% от стойността й автоматично се начислява на Вашата сметка.

                               ● След като се регистрирате на СПА рецепция, Вашият терапевт ще Ви посрещне и ще Ви даде подробна информация за всички услуги.

Ако сте гост на хотела, при посещение на СПА центъра, моля ползвайте хавлии и халати от стаята си.

За да ползват нашите услуги и терапии, гостите трябва да са на възраст не по-малко от 18 години. Ако са под тази възраст, е задължително да са с по-възрастен придружител.

 

Спа облекло

За избраната Спа процедура гостите ще получат халат или хавлия, бельо за еднократна употреба и други аксесоари.

Собствен лек спортен екип и чисти спортни обувки за Фитнес-центъра, бански костюм, шапка за плуване и собствени чехли са задължителни за сауна парка. Моля, носете ги в общите части на СПА центъра.

Повечето терапии за тяло се извършват като сте напълно или частично съблечени. За да осигурим Вашия максимален личен комфорт, ние ще Ви предложим бельо за еднократна употреба. Нещо повече, нашите терапевти са тренирани в “изкуството на повиването” като в повечето случаи са открити само частите, върху които се работи към даден момент.

Цени и заплащане на СПА услуги

Цените на всички терапии са в български лева, за един човек, с вк. ДДС.

Препоръчваме Ви да свалите всички накити преди посещението си в СПА центъра.

Резиденция Лазурен бряг не носи отговорност за каквито и да е вещи оставени без надзор.

 

Препоръки за ползване на плувния басейн и сауните:

            ● Въздържайтесе от обилна храна преди посещение в Спа центъра. Приема на алкохол или кафе не се препоръчва преди, по време на или непосредствено след Спа посещение или терапия.

            ● Подготовката на тялото за сауна е изключително важна за добрия резултат от процедурата и за тази цел Ви молим да ползвате душ кабините. Моля, ползвайте ги преди и след ползването на плувния басейн.

            ● Не използвайте продукти, които не са предназначени за сауна и не са предоставени от СПА рецепция.

            ● От хигиенна и здравословна гледна точка, винаги когато ползвате лежанките в сауните, ги покривайте с хавлиена кърпа, същото важи и за уредите във фитнес центъра.

            ● Ако страдате от високо кръвно налягане, алергии, разширени вени, сърдечни заболявания, ако имате някакви съмнения относно здравословното си състояние, моля консултирайте се с медицинското лице в Спа центъра преди да посетите сауна парка и басейна.

            ● С оглед на Вашата безопасност при ползване на басейна е забранено гмуркането, плуването под вода и скоковете в басейна.

            ● За да осигурим здравословна и релаксираща атмосфера за всички наши клиенти в е забранено пушенето и не се препоръчва консумацията на алкохол.

            ● Уважаеми клиенти, времето в нашия СПА център е посветено изцяло на Вас. Най-учтиво Ви молим да използвате мобилните си апарати в обозначените за това места, така че те да не пречат на Вашата процедура и релакса на останалите клиенти.

 

Работно време :

08:00-20:00 

 

 

Информация за контрагента

Резиденция Бургас- Лазурен бряг ЕООД

204444912

8000 Бургас, България

Ал.Батенберг № 2

info@burgasresidences.com

 

 

 

 

Направи резервация