За контакти: +359 876 43 21 21
Направи резервация

Проектната компания е специализирана в изграждането на обществени, жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти, като предлага цялостни решения на проекти в сферата на недвижимите имоти и развива и инвестиционна дейност в собствени проекти. Тя е новосъздадено проектно дружество със специална цел – изграждането на Резиденция „Лазурен бряг”.

Дружеството реализира дейността си с помощта на работен екип от специалисти, инжeнери и проектанти, които за последните пет години  са реализирали забележителен брой проекти за обществено и жилищно строителство и са изградили ваканционни и бизнес имоти с обща разгъната застроена площ от над 350 000 кв.м. За времето от създаването си до сега Екипът, развиващ проекта, е успял да се наложи като надежден и стабилен партньор, както сред български, така и сред чуждестранни компании - инвеститори.  

Главният изпълнител на строително-монтажните дейности започва дейността си през 1991 г. През този период фирмата изпълнява строително–монтажни дейности, като извършва комплексно строителство със собствени сили. Утвърждава се като фирма с традиции и авторитет, с доказани възможности за качество и професионализъм.

Главният изпълнител разполага с квалифицирани служители и работници и материална база за изпълнение на СМР, отговаряща на съвременните изисквания, както и със собствена тежка и лека механизация. През последните няколко години компанията инвестира в нови технологии и иновативни методи, за да развие строителния процес до едно ново ниво и да увеличи качестовото на крайния си продукт.

Дружеството е сертифицирано по стандарт ISO 9001:2000 от 2004 г., а в момента е в процес на внедряване на Система за управление на здравето и безопасност при работа, в съответствие със стандарта ISO 18001:2007 и Система за управление на околната среда, в съответствие със стандарта ISO 14001:2004. Също така е вписано в Централния професионален регистър на строителя на 11.12.2007 г. и притежава удостоверения за І-ва категория за строежи от първа зо пета група.

Фирмата извършва инженерингова дейност като проектира и изпълнява:
-    архитектурно-строителни работи
-    реконструкция, модернизация и основен ремонт на сгради и съоръжения
-    улични и пътни настилки и благоустрояване
-    външни водопроводи, канализации и помпени станции
-    кабелни линии и трансформаторни постове
-    вътрешни ЕЛ, ВК и ОВ инсталации
-    парково и улично осветление
-    понижаване нивото на подпочвените води чрез иглофилтърни инсталации
Главният изпълнител успешно работи с общинските власти и Областна управа на местно ниво, както и в цялата страна. Многократно е печелил обществени поръчки и е избиран за главен изпълнител на многобройни проекти, свързани със строителството, обновяването и облагородяването на общински имоти и извършването на инфраструктурни проекти и жилищни сгради.

Компанията е развила своя собствена система за индивидуален подход към всеки клиент в съответствие с техните интереси и възможности. Особено внимание се обръща на прилагането на конкретните изисквания и условия на работа при всеки отделен проект, което гарантира високо качество на разумна цена. Главният изпълнител има дългогодишен опит в дизайна, строителството и предоставянето на механизацията и оборудването за различните условия. Той е инвеститор на собствените си проекти в сферата на жилищното и ваканционното строителство, както и в сферата на търговските имоти с внимателно подбрани топ локации в България и други европейски страни. 

PORTFOLIO

Направи резервация